Gestió laboral

Consultoria i gestió laboral.

Assessorament en la contractació de treballadors.

Confecció dels rebuts de salari i butelltins de cotització.

Confecció dels contractes de treball.

Altes i baixes a la seguretat social.

Tramitació partes d’accident de treball i baixe mèdiques.

Assitència a les inspeccions laborals.