Altres serveis

Prevenció de riscos laborals.

Protecció de dades.

Contractes de lloguer.

Tramitacions davant trànsit. (Canvi de nom de vehicles, matriculacions i baixes, targetes de transports, …)