Tributari, fiscal i comptable

Assessorament fiscal.

Confecció i assessorament comptable.

Anàlisi i estudis comparatius de Balanç i Compte de Resultats.

Assistència en inspeccions tributàries.

Planificació fiscal.

Assessorament en la successió i transmissió d’empreses.

Confecció de les declaracions tributàries: IS, IRPF, IVA, RENDA.

Auditoria fiscal.